Kristal historie

                                              Kristal historie                                                                          

Kristal historie

De benaming ‘glas’ of ‘kristal’ voor glaswerk verschilt van land tot land. Volgens de juiste betekenis van het woord betekent kristal: ‘steen dat doorzichtig is als ijs’ of ‘doorschijnend glas van zeer hoge kwaliteit’.

In onze Westerse landen betekent ‘kristal’ de aanwezigheid van lood in het glas.

Onder de regels van de Europese Gemeenschap wordt glaswerk dat minder dan 4% loodoxide bevat ‘glas’ genoemd; dat wat meer dan 10% lood bevat wordt ‘kristal’ genoemd en als het meer dan 30% lood bevat is het ‘hoog loodkristal’.

In de Verenigde Staten moet glas ten minste 1% lood bevatten om als kristal gekwalificeerd te worden.

De Tsjechen en de Slovaken houden zich meer aan de juiste betekenis van het woord. De term ‘kristal’ kan gebruikt worden voor elk fijn, hoge kwaliteitsglas. Loodkristal bevat ten minste 24% lood.

Een goede kwaliteit loodkristal is gemakkelijk te herkennen: het lijkt stevig, het voelt goed in de hand, de kleur is helder en indien het ongekleurd is bezit het glas een schitterende glans.

De klank van het glaswerk als men ertegen tikt bepaalt meer de dikte en de vorm waarin het glas geslepen is dan zijn kwaliteit.

Het woord ‘kristal’ komt uit het Griekse ‘krystallos’ wat ‘zuiver ijs’ betekent. Zij noemden rotskristal ‘krystallos’. Omdat rotskristal zeldzaam was, waren handelaars op zoek naar een vervangmiddel en glas bood de beste oplossing. In de 15de eeuw gebruikten de Venetianen de term ‘kristal’ om alles wat leek op rotskristal, ongeacht de samenstelling, te definiëren.